Algemene informatie

 • Belangrijke telefoonnummers

  De praktijk is bereikbaar op tel 010 419 0989
  Praktijk fax 010 799 9575
  Spoedgevallen overdag 010 419 0989 toets 1
  Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts of in het weekend 010 290 9888 of 112
  E-mail praktijk info@zorgpunt.net
  Website praktijk http://www.zorgpunt.net

   

 • Op het moment kunt u zich niet als nieuwe patiënt laten inschrijven. Een uitzondering hierop zijn partners of kinderen van patiënten die zelf reeds ingeschreven zijn. Het kan zijn dat wij in de toekomst weer nieuwe patiënten zullen verwelkomen, houdt daarom de site geregeld in de gaten.

 • Op de huisartsenpraktijk zijn de volgende huisartsen werkzaam:

  Mw. Angelique Ramkhelawan-Biharie, tevens ook praktijkhouder.
  Werkzaam op woensdag

  Dhr. Rajiv Biharie, tevens ook praktijkhouder.
  Werkzaam op donderdag en vrijdag

  Mw. Aileen Keerveld, vaste waarnemer.
  Werkzaam op maandag en dinsdag

 • Op dit moment werken er 2 doktersassistente op de praktijk verdeeld over de week:

  Hannah Gerritsen
  Daniella Belfor

  Daarnaast werken wij ook samen met assistent-stagiaires; zij zijn nog bezig met de opleiding tot doktersassistent. De assistente maakt afspraken voor u op het spreekuur. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vraagt ze met welke klachten u het spreekuur wilt bezoeken. Zo kunnen wij urgente patiënten beter helpen.

  Daarnaast kunt u bij de assistente voor tal van zaken terecht. Onder andere voor het meten van uw bloeddruk, het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek op baarmoeder­hals­kanker, oren uit­spuiten, wratten behandeling met vloeibare stikstof, of het geven van injecties of suiker controles. U moet dan wel van te voren met haar een afspraak maken.

 • In onze praktijk werken vier praktijkondersteuners: mevr. M Boog, mevr. M Hertog en mevr S. Robey houden zich bezig met het begeleiden van patiënten met een chronische aandoening zoals suikerziekte, ASTMA, COPD of hoge bloeddruk.

  Mevr W. v.d. Westen (Willy) werkt als verpleegkundig specialist ouderen. In overleg met de huisarts ziet en spreekt ze ouderen. Ze inventariseert de situatie en waar nodig zoekt ze naar oplossingen, dit wordt allemaal in samenspraak met de huisarts gedaan.

  Daarnaast hebben we ook drie praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg aan de praktijk verbonden. Zij kunnen patiënten met psychische problemen begeleiden. Zij zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de zorg aan deze groepen patiënten. Patiënten die voor begeleiding van de POH-ers in aanmerking komen krijgen hiervoor een verwijzing van de huisarts. De POH-ers hebben spreekuur op het pand aan de Aristotelsstraat 6, of komen indien noodzakelijk, aan huis.

 • Voor het spreekuur moet u een afspraak te maken. Wij reserveren 15 minuten per consult. Mocht u meer tijd nodig hebben geef dat dan even door aan de assistente, ze houdt daar dan rekening mee en kan voor u een dubbele afspraak inboeken. Komt u met meerdere personen maak dan voor elk een aparte afspraak. Voor chirurgische ingrepen reserveren wij 30 minuten.

   

  Afspraak maken kan telefonisch, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.30. Na 15.00 zijn wij telefonisch enkel voor spoedgevallen bereikbaar. 

  U kunt ook per email een verzoek voor een afspraak indienen. Als u dit voor 10.30 verstuurd krijgt u dezelfde werkdag nog antwoord, doet u dit na 10.30 kan het voorkomen dat u de volgende werkdag antwoord krijgt. 

 • De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Spreek­uren zijn van 8.30 tot 10.30 en van 13.30 tot 15.00 uur. Op Vrijdagmiddag en woensdagmiddag is er geen spreekuur. Om het spreekuur te bezoeken moet u bellen tussen 8.00 en 10.30 uur of een mail sturen naar info@zorgpunt.net. Voor elke patiënt worden 15 minu­ten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, meldt dat dan bij de assistente, zij houdt daar dan reke­ning mee.

 • Hebt u tijdens kantooruren met spoed doktershulp nodig dan moet u tel 010 419 0989 bellen en voor optie 1 kiezen. U wordt dan met voorrang doorverbonden. Voor levensbedreigende situaties kunt u het beste bellen met 112. Zij staan direct in verbinding met de ambulancedienst van de GGD en kunnen zo snel mogelijk een ambulance sturen.

 • Voor de waarneming tijdens de weekenden, op zon- en feestdagen en tijdens de avond en nachten van ‘s avonds 5 uur tot ‘s morgens 8 uur kunt u terecht bij de Huisartsenpost tel 010 290 9888. De HAP is uitsluitend voor spoedgevallen, niet spoedeisende zaken worden verwezen naar het spreekuur van de huisarts overdag.

 • Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

  U belt naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. Meestal tussen 11:00 uur en 14:00 uur.

 • Indien u de beno­dig­de medicijnen voor 10.30 uur, onder vermelding van uw naam en adres en uw apotheek in het kastje in de wacht­kamer zet, kunt ze de volgende dag nog na 15.00 uur bij uw apotheek gaan afhalen. Ze kunnen ook thuis be­zorgd wor­den, maar dan dient u dat wel bij uw aan­vraag te vermelden. U kunt ook uw herhaalrecepten bestellen of via de website.

  Indien u dat vermeldt dan worden ze eveneens de volgende dag bij u thuisbezorgd.

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
  Huisbezoeken worden in de regel tussen 11.00 en 13.00 uur en na 16.00 uur gereden.

  Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Indien u zelf geen vervoer heeft om naar de praktijk te komen dan kunt u zich laten ha­len en brengen door de wijk­bus (tel. 010 419 10 20). De kosten hier­voor zijn erg laag.

   

 • Als u een bloedonderzoek hebt laten doen of röntgenfoto’s hebt laten maken dan hebben we meestal binnen 5 werkdagen uw uitslagen binnen. Voor het bespreken van de resultaten van de betreffende onderzoeken kunt u dagelijks naar de praktijk bellen tussen 13.00 en 15.00 uur. Indien u dat wilt kunt u ook en afspraak maken op het spreekuur.

 • Indien de praktijk gesloten is in verband met vakantie, nachtdienst of nascholing, dan wordt voor ons waargenomen door de collega’s van de Huisartsengroep Lombardijen/Vreewijk. Onze afwezigheid wordt steeds op de website vermeld.

  U kunt met de dienstdoende arts in contact komen door te bellen naar de dokterstelefoon. Tel 286 5050. De artsen van de waarneemgroep hebben toegang tot uw medisch dossier. Mocht het om niet spoedeisende zaken gaan dan raden we u aan te wachten tot wij weer spreekuur doen.

 • Als u verwezen wilt worden naar een specialist in het ziekenhuis dan heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijsbrief is enerzijds bedoeld voor de verzekeraar dat uw verwijzing op medische gronden heeft plaatsgevonden, anderzijds bevat de brief belangrijke informatie voor de specialist omtrent uw voorgeschiedenis, de ingestelde behandelingen, medicijnen, overgevoeligheden en nog veel meer.

  Indien u verwezen wilt worden, overleg dat met ons. Soms zijn er andere oplossingen voorhanden of moet er eerst een onderzoek plaatsvinden alvorens wij u kunnen verwijzen.

  Wij hebben met de meeste specialisten afspraken gemaakt over welke klachten een spoedverwijzing nodig maken en welke op het reguliere spreekuur van de specialist gezien kunnen worden.

  Wilt u desondanks met spoed gezien worden door een specialist dan kunt u altijd laten bemiddelen door een bemiddelaar van uw ziektekostenverzekering.

 • Verkeert u in psychische nood, bent u depressief of ziet u het niet meer zitten, maak dan zo snel mogelijk een afspraak op het spreekuur.

  Wij kunnen u helpen de beste behandeling te vinden zodat u weer snel in staat bent om de wisselvalligheden van het leven weer aan te kunnen.

  Wij geloven meer in de genezende werking van het praten over uw klachten maar beseffen wel dat soms het slikken van medicijnen onvermijdelijk is.

   

 • Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er regelmatig studenten van de Erasmus Universiteit aanwezig zijn. Hun aanwezigheid wordt in de wachtruimte en op de website aangegeven. Het betreft studenten die in opleiding zijn tot arts. De studenten kunnen aanwezig zijn als u ons consulteert of zonder onze directe aanwezigheid u vragen stellen en het lichamelijk onderzoek bij u doen.

  Net als wij vallen de studenten onder de medische geheimhoudingsplicht. Gezien het belang van een goede opleiding van de toekomstige artsen vragen wij u vriendelijk hieraan mee te willen werken. Mocht u echter om welke reden dan ook bezwaar maken tegen de aanwezigheid van een co-assistent dan hebben wij hier alle begrip voor. Als u het van te voren bekend maakt dan houden wij hier rekening mee.