Veelgestelde vragen

 • U wilt gezonder gaan leven. Dat is een goed voornemen. Bedenk wel dat het veranderen van uw manier van leven wel maanden kan duren eer u gewend bent om dingen anders te doen dan u de afgelopen tientallen jaren gedaan hebt. Neem er dus de tijd voor en laat u niet ontmoedigen wanneer het allemaal tegen zit of wanneer u weer terugvalt in oude gewoontes.

  Om gezonder te gaan leven kunt u een aantal zaken zelf doen. Door op de onderstreepte tekst te klikken krijgt u meer informatie over dit onderwerp.

  1. Stop met roken.
  2. Beperk het gebruik van alcohol tot maximaal zeven consumpties per week en maximaal 2 per dag.
  3. Beweeg regelmatig, tenminste 30 minuten per dag en ten minste 2,5 uur per week.
  4. Eet gezond.
  5. Streef naar een gezond gewicht: BMI minder dan 25 en een buikomvang van minder dan 94 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen.
  6. Laat ten minste een maal per jaar uw bloeddruk meten en uw bloed controleren op cholesterol, suikerziekte en de nierfunctie.

  Hoe beter u in staat bent om bovenstaande punten uit te voeren des te kleiner de kans dat u medicijnen moet gebruiken om uw risico op hart-en vaatziekte onder controle te krijgen.

  Mocht u hulp willen bij het plannen van bovenstaande punten dan willen wij u graag daarbij helpen.

 • Het deel van de website waar u persoonlijke gegevens moet invoeren voor het aanvragen van een recept of het stellen van een vraag is beveiligd. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u te beschikken over een DigiD met SMS functie.  Indien u nog geen DigiD hebt kunt u het eenvoudig en gratis aanvragen, klik dan hier.

  Daarna dient u zich éénmalig aan te melden bij MijnGezondheid.net. wilt u zich aanmelden, klik dan hier. Nadat wij uw melding hebben ontvangen controleren wij uw gegevens en registreren wij u als gebruiker. Dit kan wel één dag duren, houdt daar rekening mee. Pas daarna kunt u gebruik maken van het beveiligde deel van de website.

  Wilt u meer informatie en uitleg hoe de beveiligde website MijnGezondheid.net werkt klik dan hier.

  Waarom moet ik eerst inloggen met mijn DigiD ewn SMS-code voor bepaalde delen van de website?

  Websites die gebuikt worden voor medische doeleinden dienen de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Het inloggen met behulp van uw DigiD samen met een SMS-code is daarom een wettelijke verplichting. Meer informatie over de manier waarop wij proberen uw privacy te waarborgen vindt u hier.

   
 • Patiënten vragen vaak om een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor (sport)school, het reisbureau of een woningbouwvereniging.

  Uw huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn eigen patiënt(e).

  Patiënten kunnen zelf de informatie geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen.

  Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de KNMG, de beroepsorganisatie van artsen in Nederland.

  Volgens de ”Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens” van de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn patiënt.

  Indien de betreffende instantie toch een verklaring van uw huisarts eist dan kunt u hen dit formulier overhandigen.

  Hier vindt u een lijst met instanties of voorzieningen die mogelijk een medische verklaring aan u kunnen vragen. Via deze website wordt aangegeven wat u in die situatie het beste kan doen.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.